Aktuálne info

Zápis na nový šk. rok 2016/17 do 31.7.2016 !!!

Info o aktuálnych voľných miestach na čísle 0910 923 980 alebo mailom na chobotnicka@dc-chobotnicka.sk

05.5.2016 - TRADICIAAJA - Máj

24.5.2016 - výlet do Horského parku (podľa počasia)

04.6.2016 - MDD v škôlke

máj 2016 - sadenie kvetín, byliniek

Prednáška pre rodičov - efekrívne rodičovstvo - tresty vo výchove

Noc v škôlke - ? termín upresníme

 

 

 

 

 


Aktuálne informácie a fotoalbumy aj na facebooku.


Web kameryWeb kamery sú prístupne cez Internet Explorer na stránke http://skolka.dyndns.tv/. Prístupové meno a heslo Vám bude zaslané emailom.


Najbližšia akcia

loader

3D prehliadka

Detské jasle | Detské centrum Chobotnička

Detské jasle | Detské centrum Chobotnička

Materská škôlka | Jasle | DC ChobotničkaVážení  rodičia, milé deti,
Chobotnička je súkromné detské centrum určené pre deti vo veku od 18 mesiacov do 5 rokov (v individuálnych prípadoch už od 12 mesiacov), zamerané na rozvoj tvorivosti detí. Cieľom nášho centra je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky na zdravý duševný a telesný vývoj detskej osobnosti.

Denný program je vytváraný tak, aby v ňom boli zastúpené všetky prvky tvorivosti - hudobnej, výtvarnej i pohybovej a je vedený kvalifikovaným personálom. Je pružný a rešpektuje dieťa ako osobnosť.

Dieťa učíme poprosiť, poďakovať, pozdraviť a slušne sa správať k svojim kamarátom. Jesť pri stole, používať pohár a príbor, zapínať gombíky a zips, chodiť na nočník. Učíme ich kresliť, maľovať, strihať, lepiť, modelovať. Cvičíme, spievame, zoznamujeme sa s hudobnými nástrojmi a robíme rôzne iné pohybové aktivity.

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa je hra, preto všetky činnosti (pedagogické aktivity a krúžky) prebiehajú hravou formou.

Ďalšie informácie...

 

Novinky

Materská škôlka | Jasle | DC Chobotnička Kurz pohybovo - relaxačných cvičení ACTIVE BABY, ktorý je určený deťom od 12 mesiacov je vedený učiteľkou Lenkou. Cvičenie sa prebieha 1 x v týždni od 17h do 18h (bez sprievodu rodičov). Cieľom kurzu je zameranie na tanečno - rytmické a pohybovo - relaxačné aktivity.


Pre detičky máme pripravený kurz PLÁVANIA v spolupráci s Plaveckou akadémiou. Kurz je vedený externými trénermi plávania. Kurz bude prebiehať 1x v týždni dopoludnia počas troch po sebe idúcich mesiacov (september - november  / marec - máj) v mierne slanej vode a relaxom v suchej saune.


Detské jasle | Detské centrum ChobotničkaKurz ŠIKOVNÝCH RÚK je vedený našou učiteľkou Lenkou. Prebieha 1x v týždni a to v čase od 17h do 18h (bez sprievodu rodičov). Cieľom kurzu je rozširovať tvorivé prvky detí v aktívnej činnosti, ktoré majú značný vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa, zamerané na rozvoj jemnej motoriky, poznania, myslenia, získavania vedomostí a  zručností o materiáloch a technikách.


Detské jasle | Detské centrum ChobotničkaSúčasťou noviniek je aj kurz ANGLIČTINY s externým lektorom Tomášom. Kurz bude prebiehať 1x v týždni, vždy v stredu od 15-16 hod (bez sprievodu rodičov). Prirodzené a zábavné učenie angličtiny presne šité na konkrétny vek dieťaťa.                                                                                             

 

Rodičom

Materská škôlka - Jasle - DC-ChobotničkaČo ponúkame:

  • Výchova a vzdelávanie detí od 18 mesiacov do 5 rokov ( v individuálnych prípadoch už od 12 mesiacov )
    od 7:00 do 17:00 hod.
  • Nízky počet detí v triedach
  • Pracujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom - ISCED 0, ktorý je prispôsobený veku detí
  • Individuálny prístup, rodinná atmosféra
  • Kamerový systém - online kamera prístupná po vygenerovaní mena a hesla
  • Germicídne žiariče ( UV lampa, ktorá slúži na dezinfekciu prostredia : ničí baktérie, plesne, kvasinky a vytvára vhodné prostredie aj pre alergikov )
  • Výchova k zdravému životnému štýlu, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu (pravidelný každodenný pohyb na čerstvom vzduchu  / jar-jeseň 2x denne pobyt von, v zime 1 x pobyt von /, dodržiavanie pitného režimu, správne stravovacie návyky, plnohodnotná vyvážená strava, osobná hygiena...)

Ďalšie informácie...

 
joomla template

Téma mesiaca / týždňa

Téme mesiaca máj: MALÍ PÁTRAČI

1. Letničky

2. Spoznávame kvietky, bylinky a stromy

3. Po stopách domácich a exotických zvierat

4. Po stopách plazov, rýb, vtákov a hmyzu

 

 


Užitočné info

Zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov veku upozorňujeme na možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280,-EUR mesačne. Konzultujte či a ako môžete čerpať príspevok aj Vy.
stiahnuť žiadosť (.pdf, 559kB)

Materská škôlka - Jasle - DC-Chobotnička