Cenník

CENNÍK pre detičky od 18 mesiacov do 30 mesiacov :

celodenná starostlivosť /07:00 – 17:00/ – 5 x týždenne 430 EUR / mesačne
plus strava 3,50 EUR – zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň


celodenná starostlivosť /07:00 – 17:00/ – 4 x týždenne – 16 pracovných dní v mesiaci,  375 EUR / mesačne
plus strava 3,50 EUR – zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň


celodenná starostlivosť  /07:00 – 17:00/ – 3 x týždenne – 12 pracovných dní v mesiaci, 325 EUR / mesačne
plus strava 3,50 EUR – zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň


poldenná starostlivosť /07:00 – 12:00/ – 5 x týždenne 345 EUR / mesačne
plus strava 3,00 EUR – zahŕňa desiatu, obed, ovocie a pitie počas pobytu
cena zahŕňa ovocie a pitie počas doby pobytu

CENNÍK pre detičky od 30 mesiacov :

celodenná starostlivosť /07:00 – 17:00/ – 5 x týždenne 400EUR / mesačne
plus strava 3,50 EUR – zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň


celodenná starostlivosť /07:00 – 17:00/ – 4 x týždenne – 16 pracovných dní v mesiaci,  345 EUR / mesačne
plus strava 3,50 EUR – zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň


celodenná starostlivosť  /07:00 – 17:00/ – 3 x týždenne – 12 pracovných dní v mesiaci, 300 EUR / mesačne
plus strava 3,50 EUR – zahŕňa desiatu, obed, olovrant, neobmedzene ovocie a pitie na celý deň


poldenná starostlivosť /07:00 – 12:00/ – 5 x týždenne 325 EUR / mesačne
plus strava 3,00 EUR – zahŕňa desiatu, obed, ovocie a pitie počas pobytu
cena zahŕňa ovocie a pitie počas doby pobytu


Každá začatá hodina po 17 hod sa účtuje poplatkom 10 EUR.

Jednodňová starostlivosť  /07:00 – 17:00/  (po dohode) – 40 EUR / deň – vrátane stravy

Cenník platný od 01.07.2019.

DC Chobotnička
DC Chobotnička

Nepravidelnú starostlivosť počas pracovných dní neposkytujeme !

V prípade rezervácie miesta u nových detí účtujeme zálohu 200€, ktorá bude započítaná do úhrady prvého paušálneho poplatku. V prípade, že dieťa nenastúpi do zariadenia ako je dohodnuté v zmluve, rezervačný poplatok sa nevracia.

V prípade choroby trvajúcej viac ako 12 pracovných dní  z predplateného paušálu, je rodičom poskytnutá 20% zľava, ktorá je refundovaná pri najbližšej fakturácii poplatku za paušál, týka sa len 5 dňového paušálu, teda pri celomesačnej dochádzke dieťaťa. V prípade čiastočných programov, ako je 3 dňový paušál (12 pracovných dní) a 4 dňový paušál (16 pracovných dní), je možné si „nevychodené“ dni z dôvodu choroby vyčerpať v priebehu daného mesiaca, aj mimo dohodnutých dní.

Počas neprítomnosti dieťaťa v zariadení celý mesiac z akéhokoľvek dôvodu, sa účtuje udržiavací poplatok vo výške 60% z mesačného paušálu.

Súrodenecká zľava 20% ( poskytnutá na druhé dieťa )

Zariadenie môže primerane zvýšiť dohodnutý paušálny poplatok, resp. cenu stravnej jednotky, ak dôjde k zvýšeniu prevádzkových nákladov. V takomto prípade je zariadenie povinné oznámiť rodičovi zvýšenie dohodnutého poplatku písomne, najmenej 30 dní vopred.

Čiastočné programy /4-3x týždenne/ poskytujeme dlhodobo v prípade, že sa nájdu dve deti, ktoré sa čiastočnými programami dopĺňajú na jeden úplný program. Škôlka si vyhradzuje právo na doporučenie dní čiastočných programov.


Cena zahŕňa:
Vlhké utierky, posteľnú bielizeň, uterák, podbradník, mydlo, papierové vreckovky, krúžky vedené učiteľkami, poistenie


Cena nezahŕňa:
Kurzy vedené externými lektormi, papučky, veci na prezlečenie (pančušky, ponožky, spodná bielizeň), kojenecká fľaša, cumlík (ak potrebuje), pyžamko, plienky.

Užitočné informácie

Žiadajte o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 € !!!