2 percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Chobotnička. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • skvalitnenie vybavenia, nákup didaktických pomôcok

  Občianske združenie Chobotnička
  Bajkalská 29/D
  821 01 Bratislava
  IČO: 42355711
  Číslo účtu: 4019425576 / 7500 vedeného v ČSOB
  IBAN: SK8375000000004019425576

  Ďakujeme.