Rodičom

Dokumenty na stiahnutie

Čo ponúkame :

 • Výchova a vzdelávanie detí od 18 mesiacov do 5 rokov, od 7:00 do 17:00 hod.
 • Nízky počet detí v triedach
 • Individuálny prístup, rodinná atmosféra
 • Výchova k zdravému životnému štýlu, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu (pravidelný každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, dodržiavanie pitného režimu, správne stravovacie návyky, plnohodnotná vyvážená strava, osobná hygiena…)
 • Všestranné aktivity a množstvo akcií (divadlá, karneval, tvorivé dielne, koncerty…)
 • Pestrá ponuka externých záujmových krúžkov ( angličtina, plávanie, dance kids, šikovné rúčky, veselá jóga, keramika )
 • Udalosti mesiaca vždy aktuálne na našej web stránke (aktivity, výtvory detičiek, fotogaléria, odkaz facebook )
 • Pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
 • Zápis detí počas celého roka v prípade voľných miest
 • Pokojné prírodné prostredie, detská záhrada s preliezkami, pieskoviskom
 • Uteráčiky, posteľné prádlo, podbradík, vlhké utierky
 • Kvalifikovaný personál
 • Ponuka externých krúžkov – plávanie, angličtina, keramika, zdravé nôžky, dance kids, terapia sound healing
 • Kontrola očí – program zdravé oči v škôlke, k dispozícii podľa potreby logopéd, pediater, zubná hygiena
 • Oslavy narodenín, menín
DC Chobotnička
DC Chobotnička

Iné:

 • Po chorobe trvajúcej 5 dní je nutné priniesť potvrdenie od lekára o zaradení do kolektívu
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa viac ako 12 po sebe nasledujúcich pracovných dní zo zdravotných dôvodov potvrdených lekárom, má rodič nárok na 20% zľavu ( týka sa len celodenného pobytu vo výške 400€ /430€ )
 • Súrodenecká zľava 20%
 • Dieťa nastupuje do zariadenia od 7,00 do 9,00
 • V prípade neprítomnosti treba dieťa odhlásiť zo stravy do 8.00
 • Rodičia sú povinní pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa , alergie, chronické a akútne choroby (hnačka, zvracanie a iné)
 • Choré dieťa nemôže byť prijaté do zariadenia,
 • Poplatok za celomesačnú starostlivosť treba uhradiť do 25. predošlého mesiaca prevodom na účet
 • V prípade rezervácie miesta u nových detí účtujeme zálohu 200€, ktorá bude pri úhrade prvého paušálneho poplatku vrátená, resp. započítaná do adaptačného procesu

Ahoj, máte otázku?

Opýtajte sa, radi Vám odpovieme. Radi privítame Vaše otázky ako aj informácie.