Letná škôlka

Júl:

  1. týždeň 1.7.-4.7.2019, suma 85 eur
  2. týždeň 8.7.-12.7.2019, suma 105 eur
  3. týždeň 15.7.-19.7.2019, suma 105 eur
  4. týždeň 22.7.- 26.7.2019,suma 105 eur
  5. týždeň 29.7.- 2.8.2019, suma 105 eur

August:

  1. týždeň 5.8.-9.8.2019, suma 105 eur
  2. týždeň 12.8.-16.8.2019, suma 105 eur
  3. týždeň 19.8.-23.8.2019, suma 105 eur
  4. týždeň 26.8.- 28.8.2019, suma 65 eur
SUMA 105 eur / týždeň, suma zahŕňa celodenný program s učiteľkami, materiál potrebný na aktivity, celodennú stravu, ovocie a pitie počas celého dňa.

Krásne a slnečné leto prajeme 😊