Prednášky pre rodičov

Tematické prednášky o výchove

RNDr. Martina Vagačová

Ako vychovávať v období detského vzdoru

Častokrát je obdobie detského vzdoru označované rôznymi pre rodičov desivými nálepkami. A tak mnohí očakávame, kedy to už na „neho príde“. Rozumieme, čo sa vlastne v tomto čase vzdoru s dieťaťom odohráva? O čo vlastne ide a ako byť v ťažkých chvíľach nápomocným? Toto stretnutie vám ponúkne možnosti ako nájsť kľúč k porozumeniu prekvapivých situácií a zaujať konštruktívny prístup. To všetko na situáciách, ktoré sami prežívate.

Ako zvládať hnev u detí a môj vlastný.

Emócie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia. Bez nich by život nemal žiadnu šťavu a spád. Najčastejšie a najmocnejšie prežívanou emóciou bežného dňa je hnev.

Toto stretnutie je určené pre tých, ktorí majú chuť sa zamyslieť nad tým:

 • Čo je vlastne hnev?
 • Ako mu porozumieť, kedy prichádza, ako vyzerá?
 • Čo s ním a ako sa s ním vysporiadať ?

Prejdeme si zopár „trikov“ ako pomôcť sebe i deťom, keď nás svrbí ruka, alebo jazyk

Tresty vo výchove

V súčasnosti sú tresty jednou z najhorúcejších tém. Je to najmä preto, že ide o bežný výchovný prostriedok, ktorý je mnohými rodičmi používaný na úrovni telesnej i duševnej. Mnohí si ani nevedia predstaviť ako by si s deťmi poradili bez ich používania. Avšak existuje už aj mnoho rodičov, pre ktorých sa tresty stali neúčinným nástrojom výchovy, alebo v detstve zažili tresty, pri ktorých prišli k presvedčeniu, že toto svojim deťom nikdy neurobia.

 • Prečo po nich tak radi siahame?

 • Sú skutočne účinnou cestou k požadovanej zmene správania dieťaťa ?

 • Ako dieťa netrestať, ale dať mu správne hranice?

Láskavá dôslednosť a bezpečné pravidlá
Ako deťom láskyplne sprostredkovať hranice a viesť ich k preberaniu zodpovednosti

Príchod súrodenca

Rozrastanie sa rodinky je vždy radostnou udalosťou spojenou s mnohým očakávaním. Ak už však máte dieťa pripája sa často aj obava, ako to zvládne. Odhadnúť to nevie nikto, avšak je možné našu ratolesť aspoň pripraviť, či priblížiť mu príchod nového člena rodiny. Ako na to, čím dieťa podporiť a čoho sa rozhodne vyvarovať si rozoberieme na spoločnom stretnutí. Ak teda máte chuť si podiskutovať ste srdečne vítaní.

Súrodenecké vzťahy

Súrodenci sú tí, s ktorými si v živote najviac užijeme, radosti, ale aj bolesti. Naša optika na súrodenecké vzťahy sa mení akonáhle sa pozeráme na vlastné deti. Odrazu si uvedomuje i krutosť, ktorá sa tam vie objaviť a nevieme ju zniesť. Ako sa postaviť k hádkam a bitkám našich ratolestí? Ako a kedy zasahovať do ich vnútorných záležitostí? Súrodenecká rivalita: kam vedie porovnávanie, nálepkovanie, škatuľkovanie detí ?

Radosti a starosti okolo jedenia

Jedenie je prirodzená fyziologická potreba. V dnešnej dobe sa stáva aj dôležitým spoločným časom v rodinách, a preto je zaujímavé pozrieť sa na to, čo tvorí príjemnú a spájajúcu atmosféru a čomu sa radšej vyhnúť.

Jedlo sa však zároveň stáva akoby večnou témou. Začína to u malých detí a neskôr sa vinie celým životom. Raz jeme málo, potom priveľa, potom nesprávne potraviny….Pozrieme sa spolu na rôznorodé prekážky, ktoré u rodičov vyvolávajú strach a obavu o dieťa v tomto smere. Prehľad zlozvykov, ktoré voči deťom uplatňujem a tým konflikt s jedlom prehlbujeme. Nahliadneme na možné riešenia ako zo začarovaného kruhu von.

Upratovanie hračiek, alebo deti a ich domáce povinnosti

Predtým než začneme s praktickými radami je dobré si položiť trojicu jednoduchých otázok:

 • Čo je to vlastne poriadok a aký zmysel má pre človeka ako takého?

 • Ako vyzerá, dá sa zadefinovať?

 • Čo je cieľom poriadku v rodine?

Máte jasné odpovede, a teda viete ako má u vás poriadok vyzerať? Ak náhodou nie aj to je dobrý dôvod zapojiť sa do diskusie k tejto téme. Následne si môžeme porovnať očakávania, ktoré od detí máme s odporúčaniami odborníkov. Budeme hovoriť o tom, kedy začať s deťmi upratovať, čo očakávať od detí v  jednotlivých vekových kategóriách. A v neposlednom rade ako ich “motivovať“ k poriadku.

Strach u detí

Niektoré deti sú prirodzene zdržanlivejšie, či opatrné a často si tak vyslúžia nálepku ustráchané. Ich opakom sú zväčša tie, ktoré sa radi púšťajú do vecí a skúšajú všetko. Ale aj pri týchto deťoch sa stane, že ich prepadne strach.

Aké strachy prežívajú vaše deti?

Treba ich brať vážne, alebo sa tváriť, že to je nič, to prejde?

Existujú stratégie, ktoré môžeme dieťa naučiť, aby sa necítilo so svojim strachom stratené či zúfalé?

Na tomto stretnutí si odpovieme na vyššie položené otázky, ale aj tie, čo Vám bežia hlavou

Nástup do škôlky

Prechod do škôlky je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú dôležité vývojové zmeny v rozvoji osobnosti dieťaťa. Táto vážna zmena v jeho živote vytvára zvýšené nároky na psychickú odolnosť. Dieťa sa potrebuje adaptovať na časový režim škôlky, musí sa učiť prispôsobovať . Spoločenský život v kolektíve a autorita pani učiteľky sú pre neho novou skúsenosťou. Na tomto stretnutí sa zameriame na to, aby sme Vám rodičia pomohli pochopiť:

 • na čo treba Vašu ratolesť pripraviť predtým než do škôlky vstúpi,
 • ako porozumieť dieťaťu a jeho správaniu v tomto čase, na aké možné reakcie dieťaťa sa pripraviť ,
 • a najmä ako mu byť oporou a dobrým sprievodcom v tomto dôležitom období.  

Budeme mať prváka?

Kedy začať školu je jednou z hlavných rodičovských rozhodnutí. Ide o prelomový krok  v živote nášho dieťaťa. Je pochopiteľné, že túžime, aby sa dieťa rozvíjalo a rástlo a nie bojovalo a bolo znechutené. Ako rozoznať ten správny čas zapísania do školy? Na čo prikladať dôraz? Aké kritériá brať do úvahy pri výbere “ dobrej“ školy?

Podľa dohody je možné pripraviť aj iné témy.